Olen tekemässä vanhahkoa työpöytää, siihen "harjoittelin" kirjoitusalustaa